USD / CAD Triển vọng hàng ngày – Hành động ngoại hối

[ad_1]

Pivots hàng ngày: (S1) 1.2854; (Tr) 1.2885; (R1) 1.2906; Hơn…

Việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ nhỏ 1.2859 cho thấy rằng USD / CAD đang điều chỉnh sâu hơn. Xu hướng trong ngày quay trở lại xu hướng giảm đối với đường EMA 55 ngày (hiện tại ở mức 1,2789. Việc phá vỡ liên tục sẽ nhắm mục tiêu hỗ trợ 1,2516 tiếp theo. Về phía tăng .

Trong bức tranh lớn hơn, tập trung vào mức thoái lui 38,2% là 1.4667 (mức cao năm 2020) đến 1.2005 (mức thấp năm 2021) ở mức 1.3022. Sự phá vỡ liên tục ở đó sẽ xác nhận rằng xu hướng giảm từ 1.4667 đã hoàn thành sau khi bảo vệ hỗ trợ cụm dài hạn 1.2061. Sau đó, mức tăng tiếp theo sẽ được chứng kiến ​​theo hướng thoái lui 61,8% ở mức 1,3650. Tuy nhiên, mức từ chối trước 1.3022 sẽ duy trì xu hướng giảm trong trung hạn.

[ad_2]