Triển vọng hàng tuần USD / JPY – Hành động ngoại hối

Tỷ giá USD / JPY tăng vọt lên 131,34 vào tuần trước nhưng đã đảo chiều từ đó và giảm xuống 127,51. Nhưng do mức thấp tạm thời được hình thành, xu hướng ban đầu là trung tính trong tuần này. Hành động giá từ 131,34 được coi là điều chỉnh toàn bộ đợt tăng từ 114,40. Do đó, đà tăng sẽ tiếp tục giảm miễn là 131,34 được giữ nguyên. Dưới 127,51 sẽ nhắm mục tiêu hỗ trợ cụm 125,09 (mức thoái lui 38,2% của 114,40 đến 131,34 tại 124,86).

Trong bức tranh lớn hơn, đà phục hồi hiện tại được coi là một phần của xu hướng tăng dài hạn hình thành 75,56 (mức thấp năm 2011). Giao dịch duy trì trên 61,8% dự báo 75,56 (mức thấp năm 2011) lên 125,85 (mức cao năm 2015) từ 98,97 ở mức 130,04 sẽ mở đường cho mức dự báo 100% ở mức 149,26, gần với mức 147,68 (mức cao năm 1998). Hiện tại, đây sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là mức hỗ trợ 121,27 được giữ nguyên.

Trong bức tranh dài hạn, xu hướng tăng từ 75,56 (mức thấp nhất năm 2011) lên mức 125,85 (mức cao năm 2015) vừa được tiếp tục. Mục tiêu đầu tiên ở mức 61,8% dự báo 75,56 đến 125,85 từ 98,97 ở 130,04 đã đạt được. Tiếp theo là dự báo 100% ở mức 149,26, gần với mức 147,68 (mức cao năm 1998).