Triển vọng giữa ngày của USD / JPY – Hành động ngoại hối

Pivots hàng ngày: (S1) 135,71; (Tr) 136,21; (R1) 136,74; Hơn…

Xu hướng trong ngày đối với USD / JPY vẫn trung lập tại thời điểm này. Một số hợp nhất có thể được nhìn thấy dưới 136,70. Nhưng nhược điểm nên được kiềm chế trên mức hỗ trợ 131,48 để mang lại sự phục hồi. Ở chiều ngược lại, việc phá vỡ 61,8% dự báo 114,40 thành 131,34 từ 126,35 ở 136,81 sẽ nhắm mục tiêu 100% dự đoán là 143,29.

Trong bức tranh lớn hơn, đà phục hồi hiện tại được coi là một phần của xu hướng tăng dài hạn từ 75,56 (mức thấp năm 2011). Mục tiêu tiếp theo là 100% dự báo 75,56 (thấp năm 2011) lên 125,85 (cao năm 2015) từ 98,97 là 149,26, gần với 147,68 (cao 1998). Đây sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là mức hỗ trợ 126,35 được giữ nguyên.