Triển vọng giữa ngày của USD / JPY | Hành động ngoại hối

Pivots hàng ngày: (S1) 109.05; (Tr) 109,27; (R1) 109,47; Hơn…

Triển vọng USD / JPY không thay đổi khi giao dịch phạm vi tiếp tục. Xu hướng trong ngày vẫn trung lập trước tiên. Hiện tại, sự gia tăng hơn nữa đang có lợi ở mức độ nhẹ. Việc phá vỡ 109,77 sẽ tiếp tục phục hồi từ 107,47 để kiểm tra lại mức cao 110,95. Mặt khác, việc phá vỡ 108,34 sẽ chuyển xu hướng trở lại mức giảm đối với hỗ trợ 107,47 trở xuống.

Trong bức tranh lớn hơn, triển vọng trung hạn đang ở mức trung lập với mức kháng cự 111,71 vẫn còn nguyên. Chúng tôi sẽ theo dõi cấu trúc của sự sụt giảm từ 110,95, để đánh giá liệu đó chỉ là sự điều chỉnh để tăng từ 102,58 lên 110,95, hay một phần của mô hình phạm vi trong khoảng 101,18 đến 111,71, hay bắt đầu một giai đoạn khác của xu hướng giảm dài hạn.