Triển vọng giữa ngày của USD / CHF – Hành động ngoại hối

Pivots hàng ngày: (S1) 0,9997; (P) 1,0030; (R1) 1,0053; Hơn….

Xu hướng trong ngày đối với USD / CHF vẫn trung lập trong thời điểm hiện tại. Xem xét điều kiện phân kỳ giảm trong MACD 4 giờ, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 0,9871 sẽ cho thấy đỉnh ngắn hạn ở mức 1,0063. Xu hướng trong ngày sẽ chuyển sang giảm đối với mức thoái lui 38,2% của 0,9193 đến 1,0063 ở mức 0,9731. Ở phía tăng điểm, trên 1.0063 sẽ tiếp tục xu hướng tăng lớn hơn.

Trong bức tranh lớn hơn, xu hướng giảm từ 1.0342 (mức cao năm 2016) lẽ ra đã hoàn thành với ba đợt giảm xuống 0,8756 (mức thấp năm 2021) rồi. Tăng từ 0,8756 có thể là một xu hướng tăng trung hạn của riêng nó. Mục tiêu tiếp theo là 161,8% dự báo 0,8756 đến 0,9471 từ 0,9149 tại 1,0306, gần với 1,0342 (mức cao năm 2016). Điều này sẽ vẫn là trường hợp được ưa chuộng miễn là mức kháng cự 0,9459 được giữ nguyên.