Triển vọng giữa ngày của EUR / USD – Giao dịch ngoại hối

Pivots hàng ngày: (S1) 1.0491; (P) 1,0548 (R1) 1,0627; Hơn…

Xu hướng trong ngày đối với EUR / USD vẫn trung lập khi giao dịch theo phạm vi tiếp tục. Mức giảm hơn nữa có lợi với mức kháng cự 1.0786 vẫn còn nguyên. Mặt khác, việc phá vỡ liên tục 1.0339 / 48 sẽ tiếp tục xu hướng giảm lớn hơn. Mục tiêu tiếp theo là mức dự báo dài hạn tại 1.0090.

Trong bức tranh lớn hơn, trọng tâm vẫn là mức hỗ trợ dài hạn 1.0339 (mức thấp nhất năm 2017). Sự phá vỡ quyết định ở đó sẽ tiếp tục xu hướng giảm toàn bộ từ 1,6039 (mức cao nhất năm 2008). Mục tiêu tiếp theo là 61,8% dự báo 1.3993 lên 1.0339 từ 1.2348 ở 1.0090. Tuy nhiên, việc phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.0805 chắc chắn trở thành kháng cự sẽ trì hoãn trường hợp giảm giá này và mang lại sự phục hồi mạnh mẽ hơn trước.