Số đơn xin thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ giảm nhẹ xuống 229 nghìn

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu của Hoa Kỳ đã giảm -2 nghìn xuống 229 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 18 tháng 6, phù hợp với kỳ vọng. Số yêu cầu ban đầu trung bình động 4 tuần đã tăng 4,5 nghìn lên 223,5 nghìn.

Các yêu cầu tiếp tục tăng 5 nghìn lên 1315 nghìn trong tuần kết thúc vào ngày 11 tháng 6. Mức trung bình động trong bốn tuần của các yêu cầu tiếp tục giảm -7 nghìn xuống 1310 nghìn, thấp nhất kể từ ngày 3 tháng 1 năm 1970.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.