Phân tích sóng EURCHF – Hành động ngoại hối

[ad_1]

  • EURCHF đã đảo ngược từ mức kháng cự quan trọng 0,9950
  • Có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ 0,9870

Cặp tiền EURCHF gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự quan trọng 0,9950 (mức thấp của làn sóng xung lực nhỏ trước đó (i) từ cuối tháng 6).

Sự đảo chiều đi xuống từ mức kháng cự 0,9950 phù hợp với các sóng xung động (iii), 3 và (3).

Với xu hướng giảm hàng tuần chiếm ưu thế, EURCHF có thể được kỳ vọng sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 0,9870 (mức thấp của Morning Star trước đó từ đầu tháng này).

[ad_2]