Phân tích sóng AUDUSD – Hành động ngoại hối

[ad_1]

  • AUDUSD đã đảo ngược từ mức kháng cự 0,6850
  • Có khả năng giảm xuống mức hỗ trợ 0,9870

Cặp tiền AUDUSD gần đây đã đảo chiều giảm từ mức kháng cự quan trọng 0,6850 (mức hỗ trợ mạnh trước đây đã đảo ngược cặp tỷ giá mạnh trong tháng 5 và tháng 6).

Sự đảo chiều giảm từ mức kháng cự 0,6850 đã ngăn chặn đợt điều chỉnh ABC nhỏ trước đó (ii).

Với xu hướng giảm hàng ngày rõ ràng, AUDUSD có thể được kỳ vọng sẽ giảm thêm về phía mức hỗ trợ tiếp theo 0,9870 (mức thấp của sóng xung động nhỏ trước đó i).

[ad_2]