Niềm tin của người tiêu dùng Gfk ở Anh giảm xuống -41 trong tháng 6, một mức thấp kỷ lục khác

Niềm tin của người tiêu dùng Gfk của Anh đã giảm từ -40 xuống -41 trong tháng 6, khớp với kỳ vọng và thiết lập mức thấp kỷ lục mới. Tình hình tài chính cá nhân trong 12 tháng tiếp theo giảm từ -25 xuống -28. Tình hình kinh tế chung trong 12 tháng tiếp theo giảm từ -56 xuống -57.

Joe Staton, Giám đốc Chiến lược Khách hàng, GfK cho biết: “Với điểm số tiêu đề là -41 trong tháng 6, Phong vũ biểu Niềm tin Người tiêu dùng của GfK đã đặt mức thấp kỷ lục trong tháng thứ hai liên tiếp…. Tâm trạng của người tiêu dùng hiện đang u ám hơn so với giai đoạn đầu của đại dịch Covid, kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016, và thậm chí là cú sốc của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và bây giờ đang có tin đồn về một cuộc suy thoái đang rình rập. “

Bản phát hành đầy đủ ở đây.