Hoa Kỳ: Thâm hụt thương mại hàng tháng được cải thiện khi có thay đổi

[ad_1]

Thâm hụt thương mại của Mỹ giảm xuống 68,9 tỷ USD trong tháng 4 từ 75,0 tỷ USD trong tháng 3. Tổng xuất khẩu (hàng hóa và dịch vụ) tăng 1,1% (+ 7,5% trong tháng 3), trong khi nhập khẩu giảm 1,4% (+ 7,1% trong tháng 3). Xuất khẩu hàng hóa tăng 1,1% trong tháng 4 (+ 10,1% trong tháng 3). Hàng hóa cơ bản (4,9%), thực phẩm, thức ăn và đồ uống (2,0%) và công nghiệp […]

The post US: Những cải thiện về thâm hụt thương mại hàng tháng cho một sự thay đổi xuất hiện đầu tiên trên Action Forex.

[ad_2]