Gián đoạn sản xuất ô tô làm ảnh hưởng đến thương mại hai chiều của Canada vào tháng 4

[ad_1]

Canada ghi nhận thặng dư thương mại 594 triệu USD trong tháng 4, sau khi thâm hụt 1,3 tỷ USD trong tháng 3. Xuất khẩu hàng hóa giảm 1% (triệu / tháng), nhưng nhập khẩu hàng hóa thậm chí còn giảm nhiều hơn (-4,7%). Bức tranh kém khả quan hơn sau khi tính đến ảnh hưởng của giá cả, với lượng xuất khẩu giảm 3,5% và lượng nhập khẩu giảm 6,8%. Sự suy giảm trong […]

Bài đăng Sự gián đoạn sản xuất tự động Cân đối với Giao dịch hai chiều của Canada vào tháng 4, xuất hiện đầu tiên trên Action Forex.

[ad_2]