GBP / USD Triển vọng giữa ngày | Hành động ngoại hối

Pivots hàng ngày: (S1) 1.4052; (Tr) 1,4082; (R1) 1.4127; Hơn…

GBP / USD đang được củng cố từ 1.4165 và xu hướng trong ngày vẫn trung lập trước tiên. Dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng với mức kháng cự 1.4008 vẫn giữ nguyên. Ở phía tăng điểm, việc phá vỡ 1.4165 sẽ tiếp tục tăng từ 1.3668 để kiểm tra lại mức cao 1.4240. Tuy nhiên, về mặt giảm điểm, việc phá vỡ mức 1.4008 chắc chắn sẽ trì hoãn trường hợp tăng giá và mở rộng mô hình điều chỉnh từ 1.4240 với một chân giảm khác.

Trong bức tranh lớn hơn, miễn là mức kháng cự 1.3482 được giữ vững, xu hướng tăng từ 1.1409 vẫn sẽ tiếp tục. Sự phá vỡ quyết định của ngưỡng kháng cự 1.4376 sẽ mang hàm ý tăng giá lớn hơn và nhắm mục tiêu mức thoái lui 38,2% của 2.1161 (mức cao năm 2007) xuống 1.1409 (mức thấp năm 2020) ở mức 1.5134. Tuy nhiên, việc phá vỡ mức hỗ trợ 1.3482 chắc chắn sẽ cho rằng mức tăng từ 1.1409 đã hoàn thành và đưa mức giảm sâu hơn xuống mức hỗ trợ 1.2675 trở xuống.