Forex ngoại hối là gì?

Forex ngoại hối là gì? Là thị trường trao đổi tiền tệ lớn nhất thế giới. Thị trường này cho kinh doanh mua bán các loại tiền tệ khác nhau. Hiện tại các giao dịch ngoại hối đang tập trung hoạt động kinh doanh các dòng tiền. Các hoạt động mua lượng tiền này và bán lượng tiền khác diễn ra trong cùng thời điểm. Tiền được giao dịch thông qua môi giới hoặc trực tiếp theo từng cặp: Ví dụ cặp GBP/USD hay USD/JPY.

Các bên tham gia vào thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối được phân cấp. Nói cách khác, không có vị trí địa lí cụ thể nơi mà các nhà đầu tư đến để kinh doanh các loại tiền tệ.

Hiện tại thị trường ngoại hối chưa có địa chỉ cụ thể các nhà giao dịch có thể đến tham gia kinh doanh. Hiện tại các nhà đầu tư ngoại hối sử dụng internet để kiểm tra tỷ giá, các cặp tiền tệ khác nhau. Và các trung tâm tài chính dưới đây là nơi liên kết giữa người mua và người bán:
Công ty thương mại
Ngân hàng trung ương
Quỹ phòng hộ từ nhà đầu cơ
Các hãng quản lý đầu tư
Các thương nhân ngoại hối bán lẻ
Các công ty ngoại hối Forex
Công ty chuyển tiền/trả tiền và đại lý thu đổi ngoại tệ

Những điểm nổi bật của thị trường ngoại hối so với các thị trường ngoại hối

Thị trường ngoại hối là độc đáo vì những đặc điểm sau:

Phân tán địa lý, ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể tham gia thị trường ngoại hối.
Khối lượng giao dịch khổng l của nó đại diện cho các lớp tài sản lớn nhất thế giới dẫn đến tính thanh khoản cao.
Hoạt động liên tục của nó: 24 giờ một ngày, ngoại trừ những ngày cuối tuần, tức là, giao dịch từ 20:15 GMT ngày Chủ nhật cho đến 22:00 GMT thứ Sáu.
Sự đa dạng của các yếu tố có ảnh hưởng đến các tỷ giá hối đoái.
Các biên của lợi nhuận tương đối là thấp so với các thị trường thu nhập cố định khác.
Sử dụng đòn bẩy để tăng các biên lợi nhuận và tổn thất và đối với quy mô tài khoản.

Tương lai nào cho thị trường forex

Thị trường Forex không ngừng mở rộng về quy mô. Điều này được chứng minh qua tổng giá trị giao dịch trung bình theo năm ngày càng tăng.


Khi so sánh các lợi thế đầu tư trong thị trường Forex và các thị trường khác. Dễ thấy thị trường Forex đang thu hút nhiều nhiều nguồn vốn đổ vào. Nhà đầu tư có xu hướng đầu tư có chiến lược và hiệu quả hơn nhờ kiến thức và công nghệ.
Kiến thức là sức mạnh. Ngày nay công nghệ thông tin đã hỗ trợ nhà giao dịch một cách kịp thời trong quá trình dự báo và ra quyết định mua bán. Hay nói cách khác, nhà giao dịch forex online hiện đang có lợi thế tốt nhất từ trước đến nay.
Nhờ các công cụ giao dịch tự động thông minh như AI Trader. Công cụ này giúp nhà đầu tư lập chiến lược giao dịch an toàn và quản lý vốn một cách thông minh. Từ đó gia tăng nguồn thu nhập của mình.
Xem thêm: