Doanh số bán lẻ của Mỹ không đổi trong tháng 4, doanh số bán ô tô cũ giảm -0,8% so với tháng trước

Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ không đổi ở mức 619,9 tỷ USD trong tháng 4, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng tăng 0,5% so với tháng trước. Doanh số bán ô tô cũ giảm -0,8% so với tháng trước, bỏ lỡ kỳ vọng tăng 0,9% so với tháng trước. Doanh số bán ngoài xăng tăng 0,1% so với tháng trước. Doanh số bán ô tô cũ và xăng giảm -0,8% so với tháng trước.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.