Đánh giá và triển vọng kỹ thuật

[ad_1]

DXY: Trên đường H4, với giá dự kiến ​​sẽ thoát khỏi hỗ trợ ngẫu nhiên và giá di chuyển dọc theo đường xu hướng tăng dần, chúng tôi có xu hướng tăng rằng động lượng tăng sẽ mang giá từ hỗ trợ đầu tiên của chúng tôi tại 103,425, nơi dự kiến ​​61,8% fibonacci, 50% fibonacci thoái lui và hỗ trợ dao động ở mức thấp, sau khi giá giảm xuống […]

Bài đăng Triển vọng và Đánh giá Kỹ thuật xuất hiện đầu tiên trên Action Forex.

[ad_2]