Chỉ số hàng đầu của Australia Westpac giảm xuống 0,88%, dự kiến ​​RBA sẽ tăng 40 điểm phần trăm vào tháng Sáu

Chỉ số hàng đầu Australia Westpac-MI giảm từ 1,69% xuống 0,88% trong tháng Tư. Westpac gần đây đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng cho năm 2022 từ 5,5% xuống 4,5%, phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của chi phí sinh hoạt và chính sách thắt chặt RBA sớm hơn và nhanh chóng hơn.

Đối với cuộc họp RBA vào ngày 7 tháng 6, Westpac dự kiến ​​ngân hàng trung ương sẽ tăng thêm 40 điểm phần trăm lên 0,75%, mặc dù hầu hết các nhà phân tích ủng hộ một động thái thận trọng 25 điểm phần trăm. Westpac cho biết, “Cũng cần thận trọng hơn nhiều khi tải trước sự gia tăng ở một giai đoạn trong chu kỳ khi tỷ giá rõ ràng là thấp hơn mức có thể được coi là mức ‘trung lập’.

Bản phát hành đầy đủ ở đây.